Oslobodi se okvira

Naše društvo je patrijarhalno, to je činjenica koju ne treba dodatno pojašnjavati. Ako pogledamo unazad, vidjet ćemo da su žene tek donedavno dobile pravo glasa, vidjet ćemo da su žene cijelu povijest bile zakinute za svoj društveni život, vidjet ćemo da se nasilje nad ženama donedavno uzimalo kao nešto normalno, pa čak i potrebno. Sve je ovo svakome jasno, i činjenica jeste da se ovo stanje popravilo. No, ako se popravilo, ne znači da je i dovoljno dobro, i samim tim što je žene formalno imaju ista prava kao i muškarci, ne znači da smo mi sada odjednom postali ravnopravno društvo. Prostom logikom ako se vodimo, jasno nam je da ništa ne ide preko noći, i ako su žene tek nedavno dobile pravo glasa, što je osnova za neku ravnopravnost, normalno da još uvijek ne vlada neka društvena ravnopravnost, i normalno je da smo mi još uvijek dobrim dijelom patrijarhalni. Problem sa patrijarhalnosti je upravo to što je većina ljudi patrijarhalna a da toga nisu ni svjesni. Puno toga što mi doživljavamo zdravo za gotovo je itekako upitno, i ako želimo da shvatimo patrijarhalnost, onda ćemo morati preispitati neka od temeljnih uvjerenja našeg društva. Ja smatram da je naša civilizacija još uvijek podosta patrijarhalna, a mi na balkanu, i u BiH smo duboko primitivno i patrijarhalno društvo, društvo koje ne samo da nije moderno i ravnopravno, nego je još uvijek patrijarhalno u svojoj srži.


39988001_1345148388921477_6683384294179602432_n