Žensko tijelo

Izlaganje tijela u javni prostor kao činu aktivističkog djelovanja


PANEL „Zensko tijelo – bojno polje radikalnih politiĉkih pokreta” – Razgovor je bio o izlaganju tijela u javni prostor kao činu aktivističkog
djelovanja i kako se nositi sa činjenicom da naše tijelo nosi loša iskustva? Moderatorica je bila Duška Andrić (BiH), a panelistkinje su bile: Helena
Vuković (Srbija), Emma Newberry (USA), Marija Papić Đurić (Srbija) i Stela Kapidţić (BiH).
Zenska tijela koja daju aktivisticku mocSuzanne Lacy: Silver Action: performing activismsa-7-xavi_penadeshttps://www.tate.org.uk/context-comment/video/suzanne-lacy-silver-action